Македонија

Продолжија истражувањата на локалитетот Трештена Стена

Продолжија истражувањата на локалитетот Трештена Стена

Продолжија истражувањата на енеолитската населба на локалитетот Трештена Стена во близина на мариовското село Чаниште, прилепско.

Овие истражувања уште еднаш ги потврдија очекувањата дека животот во населбата се одвивал во континуитет така што врз една разурната населба се градела друга.

a

При ископувањата се пронајдени голем број фрагменти од култни масички-жртвеници, антропоморфна пластика во фрагментирана состојба и фрагменти кои укажуваат дека фигурините биле во стоечка, седечка или полуседечка состојба.

Трештена Стена се истражува од 2001 година и претставува значаен локалитет затоа што е единствениот во Македонија во кој има уникатен начин на врежување на предметите, односно брaздестo врежување со шилесто орудие. Досега е утврдено дека локалитетот датира од времето на доцниот енеолит, односно од бакарното време.