Македонија

Продолжува 24. Седница во Собранието на Република Македонија

Продолжува 24. Седница во Собранието на Република Македонија

Собранието на Република Македонија денеска ќе го одржи продолжението на 24. седница.

На дневен ред се Предлог-законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската банка за обнова и развој по Договорот за заем за финансирање на проектот „Изградба на нова и реконструкција на постојната делница Бељаковце – Крива Паланка – источниот дел од железничката пруга на Коридор VIII, фаза 2“, по скратена постапка, Предлог – законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Програмата за национални патишта, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и Јавното претпријатие за државни патишта, по скратена постапка, Предлог-закон за изменување на Законот за задолжителни нафтени резерви, по скратена постапка, сите во второ читање и Предлог – законот за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, по скратена постапка, во второ читање.

Претходно овие закони ќе бидат разгледувани на матичните комисии.