Македонија

Продолжува обновата на автентичните стари градби во Крушево

Продолжува обновата на автентичните стари градби во Крушево

Со финансиска поддршка на Министерството за култура во Крушево во тек е конзервацијата на куќата на ул.„ Нико Доага“ број  65, која е дел од проектот на  Владата на Република Македонија и на Министерството за култура за реконструкција на фасади на значајни објекти од старата градска архитектура.

Конзервацијата на објектот се одвива во неколку фази, а  стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј – Прилеп во моментов интензивно работат на зајакнување на темелите  и на замена на покривот на куќата. Инаку овој објект, со конструктивна и естетска концепција типична за крушевските куќи, во изминатиот период беше со особено нарушен изглед на надворешноста. Со реализацијата на проектот, целосно ќе се зачува автентичниот изглед на фасадата на објектот кој се наоѓа во непосредна близина на галеријата „Мартиновски“ со што ќе се придонесе за оформување на една комплетна слика за градителското наследство на Крушево.

Инаку по обновените фасади на куќите на семејството Важарови и на семејството Бинка,  куќата на ул. „Нико Доага“ број 65, е трет објект на староградска архитектура со впечатлива надворешност во Крушево, на кој се обновува  фасадата. Враќањето на сјајот на овие објекти претставува поттик за идните градители во Крушево да ги следат традиционалните вредности при градењето со што ќе се овозможи странските и домашни посетители да и се восхитуваат на старата македонска архитектура.

Во рамките на проектот за реконструкција на фасади на значајни објекти од старата градска архитектура освен во Крушево обновени се фасадите на објекти во  Скопје, Кичево, Битола, Охрид, Гевгелија, Гостивар и Кратово.