Македонија

Продолжува 67. седница на Собранието

Продолжува 67. седница на Собранието
Во Собранието денеска седници на четири собраниски комисии

Собранието на Република Македонија на денешното продолжение на 67. седница ќе расправа за предлог законите за измени и дополнувањата на законите за технолошки индустриски развојни зони, за индустриски – зелени зони, за пензиското и инвалидското осигурување и за социјална заштита, по скратена постапка.

На дневниот ред на седницата е и Предлог законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година, исто така по скратена постапка, Меѓу точките на седницата се и измените и дополнувањата на законите за трговските друштва, за метрологијата, на Законот за возила, на Законот за енергетика, за минерални суровини,  за стечај, за катастар на недвижности, за процена, за медијација и за вештачење, сите во прво читање.

Пратениците ќе расправаат и за предлог  законите за изменување и дополнување на законите за Академијата за судии и јавни обвинители,  за постапување по претставки и предлози, за електронско управување, како и за Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, исто така сите во прво читање.