Македонија

Проектите за млади луѓе АМС ги претстави пред волонтерите на Мировниот Корпус

Проектите за млади луѓе АМС ги претстави пред волонтерите на Мировниот Корпус

Претставниците од АМС ја претставија Националната стратегија за млади 2016-2025, како и локалните младински совети и стратегии, Националната кампања против говор на омраза и проектите „Млад програмер “, „Млади поети“ и „Млади уметници“ кои Агенцијата ги имплементира за поддршка на младите луѓе.

Присутните волонтери и претставници од граѓанските организации и единиците на локалната самоуправа изразија интерес за вклучување во активностите на АМС и изразија идеи за нови активности.

На настанот учествуваа претставници од институции и организации кои пред волонтерите  на Мировниот Корпус ги презентираа своите активности