Македонија

Професорите преку Сенатот побараа дијалог со Владата за измени или за нов закон за високо образование

Професорите преку Сенатот побараа дијалог со Владата за измени или за нов закон за високо образование

Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје му предлага на Министерството за образование и наука во најкус можен рок да иницира сеопфатна расправа од која би произлегол предлог за нов закон за високо образование.

Тоа е одлука од денешната седница на Универзитетскиот сенат, за која ректорот на УКИМ Велимир Стојковски со допис го информира министерот за образование и наука Абдилаќим Адеми.

– Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на својата 26 седница одржана на 30.1.2015 година, донесе Одлука да Ви предложи во најкус можен рок да иницирате расправа со наставниците, студентите и сите релевантни чинители во процесот на високото образование, заради сеопфатна, стручна и темелна анализа од која ќе произлезе предлог за промени, односно нов закон за високото образование, пишува Стојковски во писмото до Адеми.

Ректорот наведува дека одлуката на Сенатот е резултат на определбата на државата и мисијата на Универзитетот за квалитетно образование, компатибилно со европското, како и на заедничката улога и одговорност во унапредување на образовниот систем и зачувување и развивање на националниот интелектуален и научен потенцијал, а во врска со последните измени во Законот за високото образование и Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование.