Македонија

Пролетна дератизација во општина Аеродром

Пролетна дератизација во општина Аеродром

Деновиве се врши пролетната дератизација во Општина Аеродром.

На подрачјето на целата општина ќе се опфатат 2.500 шахти со 7.500 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта на нејзината територија.

Дератизацијата на глодачите ја врши Институтот за јавно здравје, Скопје.