Магазин

Промоција на Антологија на македонската книжевност од 9 до 21 век

Промоција на Антологија на македонската книжевност од 9 до 21 век

Во Друштвото на писателите на Македонија в среда (24 декември) во 12 часот ќе се оржи промоција на Антологија на македонската книжевност од 9 до 21 век.

Овој прв интегрален избор на книжевните остварувања создавани од Св. Климент до денес, го објави Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Составувачи на  текстовите од македонската средновековна книжевност, од македонските народни умотворби, на прилозите од периодот на македонската книжевност  во 19 век и од македонската книжевност од првата половина на 20 век, како и на антологиските страници од современата  македонска поезија, роман, расказ и драма, се Илија Велев, Маја Јакимовска Тошиќ, Марко Китевски, Валентина Миронска Христовска, Јасмина Мојсиева Гушева, Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска Јаковлева, Соња Стојменска Елзесер и Мишел Павловски.

Антологијата ќе ја промовираат Маја Јакимовска Тошиќ, директор на Институтот за македонска литература и Александар Прокопиев. Средбата ќе ја отвори претседателот на ДПМ Веле Смилевски, а програмата ќе ја води Александра Велинова.