Македонија

Пуштање во употреба на далекуводот што ќе ги поврзува Македонија и Србија

Пуштање во употреба на далекуводот што ќе ги поврзува Македонија и Србија

МЕПСО денеска ќе го пушти во употреба 400 kV далекувод што ги поврзува електропреносните системи на Република Македонија и Република Србија, пишува МИА.

Македонија инвестираше над 11 милиони евра во 70 километри 400 kV далекувод.

На пуштањето во употреба ќе се обратат Синиша Спасов, генерален директор на МЕПСО и Бранко Шумоња, извршен директор за управување и пазар, ЕМС Србија.