среда, 26 јули 2017  |  Вести денес: 12

Работилница за заштита на правата на сопственост

Заштита на правата на сопственост согласно Законот за сопственост и други стварни права, лица кои може да поседуваат имот, услови и начини за стекнување имот се дел од темите за кои денеска разговараа судиите од граѓанските оддели од сите апелациски подрачја од Македонија на работилницата „Заштита на правата на сопственост“ во организацуија на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.

работилница

Поврзани вести

Целта на работилницата, според организаторите, е да се подобри разбирањето на корисникот во поглед на правото на сопственост и негова заштита од страна на националните судови во земјите членки на ЕУ и Европскиот суд за човекови права.

Експертите од Хрватска и Словенија Ѓуро Сеса и Нина Бебето го претставија делокругот на правото на сопственост и трите правила во член 1 од Протокол 1 на Европската конвенција за човекови права, што го гарантираат правото на сопственост.

На работилницата беа анализирани специфични случаи на прекршувања на правото и прашањето за надоместок. Експертите ги разгледаа главните прашања поврзани со националниот закон за права на сопственост и дадоа совет за усогласување на неговото толкување со ЕУ стандардите.

Судијата во Апелацискиот суд Скопје Ѓорѓи Радојков во своето излагање ја презентираше заштитата на правата на сопственост согласно Законот за сопствени дејности и други стварни права, а за надомест за соодветна материјална штета поради прекршување на правото на сопственост говореше Дамир Контрец судија на Врховниот суд на Хрватска.

Најчитани вести