Македонија

Распоред на „Отворени денови со Катастарот“ низ општините

Распоред на „Отворени денови со Катастарот“ низ општините

За да се подобри соработката со граѓаните, Агенцијата за катастар на недвижности почнува со акцијата „Отворени денови со Катастарот“ во општините на Град Скопје, од 16 март.

Досега граѓаните доаѓаа во Центарот за катастар на недвижности – Скопје, а во наредниов период наместо да го посетуваат Катастарот, тоа ќе можат да го направат во нивните општини.
Ова е распоредот за општините кои ги опфаќа Град Скопје:

Понеделник 16.3.2015

Општина Сопиште

Вторник 17.3.2015

Општина Зелениково

Среда 18.3.2015

Општина Бутел

Четврток 19.3.2015

Општина Илинден

Петок 20.3.2015

Општина Кисела Вода

Исто така, „Отворени денови со Катастарот“ продолжуваат и низ внатрешноста на Македонија.

Среда 18.3.2015

Одделение за катастар на недвижности – Тетово

Одделение за катастар на недвижности – Гостивар

Четврток 19.3.2015

Одделение за катастар на недвижности – Берово

Одделенеие за катастар на недвижности – Делчево

Петок 20.3.2015

Општина Дојран

 

Сите средби со граѓаните ќе започнат од 9 часот, а ќе завршат во 17 часот.