Македонија

Распоред на работа на нефролошките амбуланти низ Републиката

Распоред на работа на нефролошките амбуланти низ Републиката

Во изминатите четири месеци во Република Македонија континуирано функционираат 10 специјализирани нефролошки пунктови (амбуланти), со цел рано откривање и превенција на хроничната бубрежна болест.

Како што соопштуваат од Министерството за здравство, прегледите во амбулантите се бесплатни за пациентите, а матичните лекари ги упатуваат пациентите на преглед во амбулантите во зависност од проценетата бубрежна функција преку лабораториски анализи.

Во продолжение е распоред на работа на нефролошките амбуланти низ Републиката:

Нефролошката амбуланта во Здравствена станица Железара, работи секој петок од 8.00 до 14.00 часот. Во текот на следниот месец амбулантата ќе работи според следниот распоред: Д-р Христина Шалтановска (07.11), д-р Светлана Д.Цветановска (14.11) и д-р Весна Здравковска (28.11), додека во декември амбулантата ќе функционира според следниот распоред – д-р Христина Шалтановска (05.12),  д-р Весна Здравковска (12.12), д-р Елизабета  Солева (19.12) и д-р Светлана Д.Цветановска (26.12).

Во рамки на Клиничка болница Битола, нефролошката амбуланта функционира секоја среда, со термини од 07:50 до 14:30 часот. Во оваа нефролошка амбуланта работи д-р Јорго Бошев.

Во Клиничка болница Штип, нефролошката амбуланта работи секој вторник, од 09:00 – 11:00 часот, со следните 2 доктори: д-р Моника Нашкова (првите 2 недели од месецот) и прим. д-р Славе Димитров (вторите 2 недели од месецот).

Во Заводот за нефрологија Струга, нефролошката амбуланта работи секој ден и тоа, од понеделник до четврток  од 8:30 до 12:30 часот, додека во петок од 9:00 до 12:30 часот

Нефролошката амбуланта при Општа болница Прилеп, работи еднаш неделно, од 08:00 до 14:00 часот, а за претстојните два месеца, до крајот на годината, утврден е следниот распоред: 04.11.2014 (вторник) – д-р Жарко Митревски, 12.11.2014 (среда) – д-р Трајче Ржаниковски, 19.11.2014 (среда) – д-р Мате Дамјановски, 27.11.2014 (четврток) – д-р Жарко Митрески, 02.12.2014 (вторник) – д-р Жарко Митрески, 09.12.2014 (вторник) – д-р Трајче Ржаниковски, 16.12.2014 (вторник) – д-р Жарко Митрески,  23.12 и 30.12.2014 (вторник) – д-р Мате Дамјаноски.

Во рамки на Клиничка болница Тетово, нефролошката амбуланта работи секој четврток, од 09:00 до 15:00 часот, прегледи вршат следните доктори: од 09:00 до 11:00 часот д-р Роза Филиповиќ, од 11:00 до 13:00 часот д-р.Снежана Матовиќ и од 13:00 до 15:00 часот д-р Миталип Касами.

Нефролошката амбуланта во Општата болница Струмица, во текот на месец ноември ќе работи секој понеделник, од 10:00 до 15:00 часот, прегледите ги врши д-р Ели Карчева Сарајлија, а во текот на месец декември, секој вторник од 10:00 до 15:00 часот, прегледите на пациентите ги врши д-р Драган Кацарски.

Во нефролошката амбуланта при Општа болница Велес, д-р Владислава Христова работи секој вторник од 09:00 до 11:00 часот, а д-р Маргарита Алчева работи секој четврток од 18:00 до 20:00 часот.

Во Општата болница во Кочани нефролошката амбуланта работи од 08:30 до 16:00 часот, а прегледите ги врши д-р Борка Панова. Во претстојните два месеца, амбулантата ќе работи по следниот распоред:  04.11.2014 (вторник), 12.11.2014 (среда), 20.11.2014 (четврток), 24.11.2014 (понеделник), 02.12.2014 (вторник), 10.12.2014 (среда), 18.12.2014 (четврток) и на 24.12.2014 (среда).

Во Здравствен дом-Делчево во следните два месеца нефролошката амбуланта работи функционира во текот на цела недела од 12:30 до 14 часот, а амбулантата ќе функционира според следниот распоред: Д-р Софија Станоева Стојановска –вторник (04.11), д-р Билјана Велиновска- среда (12.11), д-р Софија Станоева-Стојановска – вторник (18.11), д–р Билјана Велиновска –среда (26.11), д-р Софија Станоева Стојановска –вторник (02.12), д-р Билјана Велиновска – вторник (09.12), д-р Софија Станоева Стојановска- вторник (16.12), д-р Билјана Велиновска-вторник (23.12) и д-р Софија Станоева Стојановска – вторник (30.12).

Раното откривање на хронична бубрежна болест е главен предуслов за успешно спречување на губењето на функцијата на бубрезите.