Македонија

Расправа за развојот на енергетиката во Македонија до 2035

Расправа за развојот на енергетиката во Македонија до 2035

„Работната верзија на стратегијата за развој на енергетиката во Република Македонија за периодот до 2035 година“ е темата на расправа што денеска ќе се одржи во Стопанската комора на Македонија, во организација на Македонската енергетска асоцијација (МЕА).

Стратегијата за развој на енергетиката ја изработи Македонската академија на науките и уметностите, со техничка помош обезбедена од УСАИД за потребите на Министерството за економија.

Стратегијата ќе ја презентира претставник од Министерството за економија.