Македонија

Раст на индустриското производство за 5,4 проценти во првите девет месеци

Раст на индустриското производство за 5,4 проценти во првите девет месеци
Индустриското производство во септември годинава, во однос на септември лани бележи раст од 4,6 отсто, додека за периодот јануари – септември 2016 година, во однос на јануари – септември 2015 година, растот изнесува 5,4 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Гледано по сектори, индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, бележи пораст од 0,3 отсто, во секторот Преработувачка индустрија бележи пораст од 4,7 отсто, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација пораст од 21,5 проценти.

Зголемувањето во секторот Преработувачка индустрија е резултат, пред сѐ, на зголеменото производство во следните оддели: Производство на тутунски производи, Производство на текстил, Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати, Производство на производи од гума и производи од пластични маси, Производство на други неметални минерални производи, Производство на електрична опрема, Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место, Производство на моторни возила, приколки и полуприколки и Производство на мебел.

Според главните индустриски групи, производството во септември 2016 година, во однос на септември 2015 година, бележи пораст кај Енергија за 6,2 отсто%, Капитални производи за 26,7 отсто и Трајни производи за широка потрошувачка за 72,4 отсто, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 1,0 отсто и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,3 проценти.