Македонија

Расте нивото на Вардар во велешко

Расте нивото на Вардар во велешко

Според податоците од подрачните одделенија на Дирекцијата за заштита и спасување се очекува за 2 до 3 часа нивот на реката Вардар во Велешкиот регион да нарасне. Подрачното одделение на Дирекцијата е на терен и заедно со Локалната самоуправа ја следат состојбата, населението е информирано преку локалните медиуми. Општината Велес има ангажирано машина во Башино село за расчистување на речните наноси и расчистување на речното корито околу мостот во селото.

Pelince 2

Преку дирекцијата се ангажирани градежни машини за справување со непогодите – во Штип градежна Машина Багер за правење на одбрамбени насипи и расчистуване денес во с. Карбинци се ангажирани уште две машини, во с. Конче – Радовиш ангажирана е утоварна лопата и камион, Во Крива паланка ангажиране е една градежна машина. Во Ново Село Штипско поставени се 1000 веќи за спречено е понатамошно продирање на водата. Во Гевгелија превентивно е поставена цистерна со питка вода во случај да е загадена водата во водоводот.

Pelince 1

Во Куманово излеаната вода е стигната до меморијалниот споменик на АСНОМ во Пелинце.

Велес

Дирекцијата за заштита и спасување преку своите подрачни одделенија ја следи состојбата во републиката, со постојан контакт со локалната самоуправа и е подговена да во случај да има потреба активира дополнителна механизација за отстранување на последиците од врнежите.