петок, 28 јули 2017  |  Вести денес: 17

Размената со странство вредна 9,5 милијарди долари

Република Македонија во првите десет месеци од годинава разменила стоки со странство во вкупна вредност од 9.528.769 илјади американски долари. Извозот изнесува 3.967.142 илјади американски долари и има раст од 5,8 проценти, увозот 5.561.627 илјади американски долари и има раст во однос на тој период лани 5,8 проценти, објави Државниот завод за статистика.

размената

Поврзани вести

Трговскиот дефицит, во периодот јануари-октомври 2016 година, изнесува 1.594.485 илјади САД долари.

Во овој период најмногу се извезувале катализатори на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникел и облека. Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и електричната енергија.

Во периодот јануари-октомври 2016 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Србија, Грција и Бугарија.

Најчитани вести