Македонија

Реконструиран патот од Волково кон село Кучково до гробиштата

Реконструиран патот од Волково кон село Кучково до гробиштата
Се реконструираше дел од патот од центарот на село Волково кон село Кучково до гробиштата.

Со крпењето на патот ќе се затворат и опасните ударни дупки на ова делница кои претставуваа опасност за учесниците во сообраќајот, информираат од општината Ѓорче Петров.