Свет

Русија има потреба од инженери

Русија има потреба од инженери

Русија има потреба од сва милиони квалификувани кадри, од кои најголем дел висококвалификувани инженери.

Најголем е дефицитот за инжинери по електроника и машинство, професија за која имаат потреба во индустриски ориентираните региони на Русија.

Проблемот не е нов и датира од 90-те години кога овие професии станаа неатрактивни и слабо платени.

Русија веќе со години се обидува да го реши дефицитот на овие струки со поголеми плати, станови, но и клубови и детски градинки.