Свет

Русија ќе и исплати 125 милиони долари на БиХ

Русија ќе и исплати 125 милиони долари на БиХ

Соопштението, заедно со правните детали, денеска е прикачено на официјалната интернет страница за правни информации.

БиХ, од своја страна, се обврза добиените пари да ги распредели на следниот начин: на Федерацијата Босна и Херцеговина ќе и припаднат 58 отсто, на Република Српска – 29 отсто, 3 отсто на округот Брчко, а за потребите на државните врховни органи на власта – 10 отсто.