Македонија

Сакал да дојде до семки од канабис потребни за „научен труд“

Сакал да дојде до семки од канабис потребни за „научен труд“

Пријавениот на ГП „Табановце“ во Одделението за инспекциски надзор без претходно отворен предмет со доставена пријава за фитосанитарен преглед и останатата документација која ја прати пратката при увоз без извршена проверка на идентитетот на пратката, здравствениот проблем на растенијата стиснал штембил со зелена боја со натпис „пратката не е заразена со карантинска болест или штеточина“ и се „одобрува“ потпишан со негов скратен потпис и заверен со печат од државниот инспекторат, а втиснувањето на печатот не го евидентирал во евиденцијата што се води во инспекторатот. За сето горе наведено од страна на СВР Куманово претходно е поднесена кривична пријава против П.М. од Скопје за сторено кривично дело „неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурзори“ кој набавил семенски материјал од растителниот род „канабис“ за наводно научен труд кој по преземени мерки е утврдено дека никаде не бил пријавен.