Македонија

Санкционирани петнаесет вработени во МВР

Санкционирани петнаесет вработени во МВР

Дисциплински постапски се поведени против петнаесет вработени во МВР.

На 12 вработени изречена им е парична казна, двајца добија мерка запирање на постапката, а на еден вработен мерка – писмено предупредување.