Колумни

СДСМ пропагира геномодифициран фашизам

СДСМ пропагира геномодифициран фашизам

СДСМ е геномодифициран продукт создаден во Република Македонија за уништување на македонскиот народ и држава. Целта на секоја гено- модификација е да создаде верзија од познати производи, која е спротивна на секој од нив, а истовремено е отпорна на туѓи влијанија. Да ја земеме како пример комбинација од тиква и диња. Секое од овие растенија луѓето го користат оддамнина тукму заради нејзините хранливи вредности. Но, нивната општа верзија е тешко конзумирачка, уште повеќе кога е наполнета со вештачки хемикали штетни по здравјето на човекот. Кратко кажано, ГМО има за цел:

прво, да ги лаже корисниците дека добиват повеќе (две во едно);

второ, дека има поголем рок на траење;

трето, дека е поефтин.

Не се кажува дека за сметка на квалитетот и дека преку ГМО може да биде манипулиран човечкиот организам.

СДСМ е официјален наследник на КПМ, која каква-таква имаше битна улога во животот на македонското општество во времето на Југословенската федерација. Само што, денешниот СДСМ нема ништо општо со некогашната Комунистичка партија – ниту економски, ниту идејно. Некoj продолжуват да идентификуваат СДСМ со „левото“, а ВМРО-ДПМНЕ – со „десното“. Тоа е голема глупост, затоа што лидерите и активистите на социјалдемократи се најбогатите во Македонија. Притоа, богатството го стекнале во времето на транзицијата, со крадене на државната сопственост за тоа имаа можност од самиот почетокот цели 8 години. Сите владејачки комунистички партии во Источна Европа се трансформираа во крупни капиталистички. Другата трансформација надвор од економската беше менувањето на нивното вазалство – наместо кон Москва дотогаш, станаа вазали на Вашингтон и Брисел. Во нашиот македонски случај – трансформацијата тргна од Белград кон Вашингтон и Брисел.

Во горните случаеви нема геномодификација. Во Источна Европа и на Балканот просто „избришаа“ половина век социализам и се вратиа во времето пред Втората светска војна. Во овие држави, независно кој е на власт цвета национализмот, а во последните години отворено фашизмот. Тоа е логично, затоа што местото на фашистичко-нацистишката Германија го зазеде фашистичката САД. Се друго е како пред 75 години. Затоа сите некогашни фашистички држави во тој дел од Европа – Унгарија, Словакија, Руманија, Бугарија, Хрватска станаа членови на НАТО и на ЕУ. Балистичка Албанија исто беше почестена со НАТО.

КОИ СЕ КАРАКТЕРНИТЕ ЦРТИ НА ФАШИЗМОТ? ТОА СЕ: КУЛТ КОН НАЦИЈАТА И КОН ДРЖАВАТА, ЕДНОПАРТИСКИ СИСТЕМ, ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА ВРЗ ЕКОНОМИЈАТА, СОЦИАЛНИОТ ДЕЛ, МЕДИУМИТЕ, СУДСТВОТО, БЕСЕН НАЦИОНАЛИЗАМ И ДЕНОНОЌНА ПРОПАГАНДА. ОД НИВ ДЕНЕС СДСМ ГО КОРИСТИ ОБИДОТ ЗА ЕДНОПАРТИСКИ СИСТЕМ (ВО ДРЖАВАТА СДСМ САКА ДА ВНЕСЕ СЕ ОНА ОД ОНА ШТО ПОДОЦНА ЌЕ ИМА КОРИСТ), ЗА ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА ВКЛУЧИТЕЛНО И ВРЗ МЕДИУМИТЕ, СУДСТВОТО, ОБРАЗОВАНИЕТО; ТАКВА КОНТРОЛА ПОТРЕБНА МУ Е И ВРЗ УЛИЦАТА ЗА КОЈ НАСТОЈУВАЛ ХИТЛЕР; ДЕНОНОЌНА ПРОПАГАНДА.

Ако се вратиме на примерот со тиквата и дињата и го идентификуваме македонскиот фашизам со тиквата, гледаме што фали во интерпретацијата на СДСМ – национализмот и култот кон нацијата и кон државата. Со други зборови, СДСМ е тиква без семки. Наместо нив, има презир кон македонската нација, кон македонската историја, кон македонските традиции, секојдневното уривање на државата. За да биде ублажена таа антимакедонштина и антидржавност во сите правци, се користи…