ТОП,Македонија

Како СДСМ ги добил просториите на седиштето на партијата?

Како СДСМ ги добил просториите на седиштето на партијата?

Како СДСМ ги добил просториите на седиштето на партијата? Весникот „Дневник“ објави документи од кои се гледа дека со смената на името од СКМ во СДСМ, партијата од државата ги добила просториите како подарок. Претходно за ова говореше и премиерот Никола Груевски, а координаторот на пратеничката група на ВМРО – ДПМНЕ побара партијата да го отстапи објектот и истиот да биде преадаптиран во студентски дом.

„Дневник“: Со смената на името СДСМ од државата добил подарок од 3.580 квадрати

Со едноставна пријава дека Сојузот на комунисти на Македонија (СKМ) го менува своето име во Социјалдемократски сојуз на Македонија, во првата половина на 90-тите години, сегашниот СДСМ го стекнал имотот во центарот на Скопје, на улица Бихаќка, со површина од 3.580 квадратни метри, пишува „Дневник“.

dnevnik-print-skrin-1

Како што нагласува весникот се работи за зградата и дворното место каде што сега се наоѓа партиското седиште на СДСМ, а кое пред 1993 година, кога го добива партијата, било сопственост на државата, односно се работи за земјиште што претходно го користеле Министерството за наука, а претходно и Рударскиот институт и Министерството за култура.

Весникот дошол до документите што потврдуваат како СДСМ со неколку управни постапки, од промена на име до замена на земјишта и уписи, водени во Град Скопје, Kатастарот и Министерството за финансии, повикувајќи се на промена на името на СKМ во СДСМ, без да плати ни денар, стекнал сопственост на 3.580 квадратни метри во центарот на Скопје, пазарно вредни околу милион евра.

Се работи за неколку документи меѓу кои Договор за замена на недвижен и подвижен имот, склучен меѓу Министерството за финансии и СДСМ од 30 јуни 1993 г., решение на Републичката геодетска управа (Одделение за премер и катастар) од 6.9.1993 г. за промена на катастарската евиденција врз основа на Договорот и Барање за запишување право на сопственост од СДСМ до Републичката геодетска управа (Одделение за премер и катастар) од 13.2.1998 година. Од документите може да се заклучи како се одвивала целата постапка. Прво, СДСМ во 1991 г. поднел пријава во Градскиот секретаријат за внатрешни работи при Собранието на Град Скопје дека Сојузот на комунистите на Македонија го менува името во Социјалдемократски сојуз, пишува „Дневник“.

„Дневник“ дошол до документите што потврдуваат како СДСМ без да плати ни денар, стекнал сопственост на 3.580 квадратни метри
„Дневник“ дошол до документите што потврдуваат како СДСМ без да плати ни денар, стекнал сопственост на 3.580 квадратни метри

Со решението УП бр. 38-4161/1/91, уверението бр. 38-401/72/91 и Изводот од извршена промена бр. 02-6009/2/91, е утврдена промена на име Сојуз на комунистите на Македонија – ПДП во Социјалдемокартски сојуз на Македонија“, пишува во Решението на геодетската управа од 1993 г. Врз основа на ваквата измена на името СДСМ добива имотен лист дека поседува згради во градски ѕид на булевар Илинден б.б. кои, според ова Решение, всушност се станбени згради што ги градел и поседувал Централниот комитет на СKМ – Скопје, односно запишани на поседовен лист бр. 455 на О.С. на Централен комитет на СKМ – Скопје. Потоа СДСМ склучува Договор за замена на движен и подвижен имот со Министерството за финансии со кои ги отстапува станбените згради (кои всушност се на СKМ) на државата. Станува збор за бруто-површина на сите кули к-1 до к-7 и плус подрумски простории со гаража 15.545 квадратни метри, односно згради од 3.905 м2 и неплодно место двор од 19.639 м2.

Државата, пак, за сметка на станбените згради, му доделува земјиште на СДСМ на Бихаќка, односно денешното седиште на партијата. Во името на државата е потпишан министерот за финансии Џевдет Хајредини, а во името на партијата е потпишан тогашниот секретар на СДСМ, Никола Поповски.

Она што е интересно е дека во Договорот стои дека за негово склучување е донесена одлука на Влада од 22.6.1993 година. Договорот е склучен експресно за само седум дена од ваквата одлука. Во јуни 1993 година премиер на Владата е Бранко Црвенковски, инаку и претседател на СДСМ и партиски шеф на Поповски. Со овој Договор СДСМ добива имот што се состои од зграда и дворно место на Министерството за наука (имотен лист 8.464) со вкупна површина од 3.583 квадрати лоцирана на KМ бр. 11057/3. Освен недвижниот имот, СДСМ со договорот го добива и целиот подвижен имот што се наоѓал на него (канцелариски мебел, возила и слично).

Груевски: СДСМ е сместен во простории на Министерството за образование

На седницата…