Македонија

Се бараат лекари кои ќе даваат совети по телефон

Се бараат лекари кои ќе даваат совети по телефон

Министерството за здравство, во рамки на програмата „Здравје за сите“ почна со подготовки за реализација на проектот „Телефонска линија за медицински совети – Ало Докторе!”.

 За  огласот за изразување интерес на доктори кои ќе работат во новоформираниот повикувачки центар, објавен на 5 август, досега пристигнале девет апликации. Огласот е отворен до  20 август.

Согласно критериумите, докторите треба да имаат најмалку 10годишно работно искуство како доктори-специјалисти. На конкурсот може да аплицираат доктори кои се вработени во јавни или приватни здравствени установи, како и невработени или пензионирани доктори. Работата во повикувачкиот центар за докторите кои се во работен однос, ќе се одвива вон работното време.

Повикувачкиот центар ќе почне со работа од 15 септември и ќе обезбедува советодавни здравствени услуги, односно консултации и упатства за граѓаните при појава на сипмтоми за кои не е неопходен итен медицински третман (главоболка, настинка, покачена телесна температура, и сл.).

Телефонската линија ќе биде достапна 7 дена во неделата, по 24 часа, со цел да овозможиме непосредна медицинска консултација за граѓаните во моментот на појава на било какви симптоми на нарушување на здравјето, а воедно докторите ќе даваат медицински консултации и совети за правилна употреба на лековите, со акцент на лековите од ОТЦ-листата кои се достапни во продажба во супермаркетите и бензинските станици.