Македонија

Се копа канал кој ќе го спаси селото Новаци од поплавување

Се копа канал кој ќе го спаси селото Новаци од поплавување

Како резултат на пробивањето на насипот на река Црна, поплавена е голема земјоделска површина. За таа цел, на  регионалниот пат помеѓу Битола –Новаци во близина на термоелектраната РЕК Битола се врши прекопување, се прави канал низ кој ќе помине водата и со тоа се очекува нивото на водата во поплавените подрачја да се намали за 1 метар.

Ова се прави со цел да не дојде до поплавување на селото Новаци и на овој начин водата ќе се испушти низводно по течението на Црна река.

Граѓаните на село Новаци и вработените од РЕК Битола ќе се движат по заобиколени патишта до Битола.