Македонија

Се очекува бројот на заболени од грип да расте

Се очекува бројот на заболени од грип да расте

Во периодот од 13 до 19 јануари, бројот на заболени од грип е 1.385. Во споредба со истиот период минатата година (1.759 заболени), постои зголемување на вкупниот број на пријавени случаи за 89,2%, а во однос на просекот за 10-годишниот период (3.749) се регистрира намалување на бројот на заболени во оваа сезона за 12,7%.

Вкупниот број на заболени од грип од почетокот на сезоната заклучно со третата недела изнесува 3.328. Во овој период регистриран е еден смртен случај асоциран со инфекција со вирусот на грип, кај жена на 67-годишна возраст со историја на хронични болести (хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија, дијабетес, бубрежна болест, деменција), кај која лабораториски е потврдена инфекција со вирусот на инфлуенца А/H3N2.

Во трите недели од месец јануари пријавени се најголем број на случаи со симптоми на од вкупниот број на заболени во целата сезона. Најголем број на заболени (702) како и најголем во оваа сезона се регистрирани на територијата на Куманово.Најголем број на заболени се пријавени во возрасната група која опфаќа најголем дел од населението (од 15-64 години) и изнесува 2.087 случаи

Бројот на пријавени случаи на грип/заболувања слични на грип во Македонија има тренд на интензивен и континуиран пораст. Се очекува овој тренд на раст на активноста на вирусот на инфлуенца да продолжи и во наредните недели.

Доминантна е циркулацијата на вирусот на инфлуенца тип А, при што се бележи кодоминација на двата негови подтипови – А/H1 и А/H3N2.