Македонија

Се одржа работилница за родово насилство

Се одржа работилница за родово насилство

Од 23 до 25 септември, во Скопје, се одржа работилница за родово насилство во организација на Министерството за внатрешни работи и Канцеларијата за врски на италијанската полиција при Амбасадата на Италија во Скопје, финансирани од страна на TAIEX, инструмент на Европската комисија.

Двајца експерти од Италија, еден од Англија и еден од Франција, имаа излагања од разните тематики поврзани со родовото насилство, како што се: законодавството во ЕУ, трговијата со жени, виктимологијата, човечката агресија и техниките на самоодбрана.

Во работилницата учествуваа како административен персонал, така и полициски службеници од Министерството за внатрешни работи.На завршната церемонијата присуствуваа италијанскиот амбасадор Ернесто Масимино Белели и Помошник Министерот за внатрешни работи за ЕУ и меѓународна соработка, Сали Рамадани кои ги потврдија блиските врски на пријателство и соработка помеѓу Италија и Република Македонија