Македонија

Се подобрува атмосферската канализација на улицата Павел Шатев

Се подобрува атмосферската канализација на улицата Павел Шатев

Екипите на Градот Скопје и на ЈП „Водовод и канализација“ ги почнаа градежните работи за подобрување на атмосферската канализациска мрежа на улицата Павел Шатев, со поставување решетки од монолитен бетон.

Во правецот од населбата Пржино кон подвозникот, на раскрсницата, на двете коловозни ленти е извршен ископ и е поставена бетонска подлога. Градежните работи продолжуваат со поставување три попречни решетки од монолитен бетон со димензија RD 300 милиметри, во должина од 7,35 метри и еден сливник. Тие ќе бидат приклучени во постојната шахта на постојниот атмосферски колектор Ф 900 милиметри, по што ќе се асфалтира коловозот.

atmosferska na ulicata Pavel Satev (1)

На истиот потег, кај црквата „Света Петка“, ќе се постават две попречни решетки од монолитен бетон на двете коловозни ленти, во двата правца. Решетките се со должина од 3,35 метри. Тие ќе се приклучат во постојната шахта на постојниот атмосферски колектор Ф 600 милиметри, по што коловозот ќе се асфалтира.

atmosferska na ulicata Pavel Satev (2)

На раскрсницата дополнително ќе се постават три сливници – два сливника ќе се постават еден до друг, попречно, на самиот коловоз и тоа на влезот од улицата Павел Шатев кон улицата Огњан Прица, а еден сливник ќе се постави на влезот од улицата Огњан Прица кон булеварот Павел Шатев.