Македонија

Се продава градежно земјиште наменето за бензински пумпи во општина Штип

Се продава градежно земјиште наменето за бензински пумпи во општина Штип

Општина Штип денес огласи за продажба градежно земјиште наменето за бензински пумпи. Станува збор за две локации од кои првата е во Драгоево а втората во Криви Дол.

Бензинската пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6, Лакавица и Остреш, катастарска општина Драгоево е со површина на парцелата е 43.940 м/2, и површина на градење и површина на градење 18.000 м/2. Вкупна почетна цена е 8788 денари или 200 денари за м/2.

Бензинската пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5, м.в Бубакиште, катастарска општина Криви Дол е со вкупна површина на парцелата од 49.335 м/2 и корисна површина за градење од 17.000 м/2.

Почетната цена по м/2 е 200 денари односно вкупната почетна цена е 9.867 денари.Пријавите за двете парцели треба да се достават до 10 март 2015 година, а јавното наддавање ќе се оддржи на 12 март со почеток во 10 часот за првата парцела и во 11 часот за втората. Секое наддавање ќе трае 15 минути.Огласот е објавен денес во дневниот печат, а може да се симне и од веб страницата на Општина Штип.