Македонија

Се реконструира подрачното училиште во Хром

Се реконструира подрачното училиште во Хром
Се реконструира подрачното училиште во Хром

Премиерот Никола Груевски, заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на Општина Ѓорче Петров Сокол Митровски денеска го посетија подрачното училиште ОУ „Димитар Поп Георгиев – Беровски“  во населбата Хром каде во моментов се врши доизградба и реконструкција.

Со новиот проект, зградата ќе има два ката, предвидени се шест нови училници, четири тоалети, технички и работни простории и нов простор за библиотека. Ќе биде реконструиран и стариот покрив на постоечкиот објект и ќе биде изѕидана и нова термоизолациска фасада со што ќе се намали потрошувачката на енергија. Во дел од стариот објект ќе бидат заменети и плочките во санитарните јазли, одводната и водоводната инсталација, а во дел од постоечките училници ќе биде заменет и подот. Овој зафат треба да заврши за шест месеци. Работите ќе ги изведува „АЛДИНГ – Инженеринг“ од Скопје, а средствата во висина од 27,5 милиони денари се обезбедени од Владата преку Министерството за образование и наука.

За сите ученици Општина Ѓорче Петров обезбеди бесплатен превоз до Централното училиште „Димитар Поп Георгиев – Беровски“ каде ќе посетуваат настава се додека објектот во Хром се реконструира и проширува и децата ќе бидат превезувани од одредени локации близу нивното живеалиште до училиштето и обратно.