Македонија

Седница на инспекцискиот совет

Седница на инспекцискиот совет

Инспекцискиот совет денеска ќе ја одржи 44. јавна седница.

На дневен ред е Информација за постапување по пет претставки од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната.