Македонија

Седница на Националниот совет за евроинтеграции

Во Собранието на Република Македонија денеска седница ќе одржи Националниот совет за евроинтеграции.

На дневен ред се Извештај за реализираните активности од Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, ревизија 2014 година, за периодот 01.07.2014-30.09.2014 и планот на активности на Националниот совет за евроинтеграции за реализација за периодот ноември 2014 – ноември 2015 година.