понеделник, 24 октомври 2016  |  Вести денес: 27

Седници на четири собраниски комисии

mksobranie

Последни вести

Во Собранието на Република Македонија денеска седници ќе одржат Комисијата за европски прашања, Националниот совет за евроинтеграции,  Комисијата за транспорт, врски и екологија и Законодавно-правната комисија.

На дневен ред на Комисијата за европски прашања и на Националниот совет за евроинтеграции се Националната програма за усвојување на правото на Европската унија, (НПАА) ревизија 2015-2017 година и Наративен преглед на степен на реализација на НПАА, ревизија 2014 за четврт квартал (01.10.2014 – 31.12.2014).

Комисијата за транспорт, врски и екологија ќе ги разгледа Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија – прво читање, Предлог- одлуката за одобрување на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор за 2015 година, Предлог на законот за прогласување на локалитетот парк-шума Гази Баба за парк на природата – второ читање поднесен од пратениците Олга Најденовска, Талат Џафери, Илија Димовски, Светлана Јакимовска, Александар Николоски, Предлог одлука за одобрување на Финансискиот план на Македонската радио-телевизија за 2015 година, Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот – прво читање и Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2015 година.

На дневен ред на Законодавно-правна комисија Предлог – закон за изменување и дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија – прво читање, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа во второ читање, предлог законите за водостопанство, за дополнување на Законот за земјоделски задруги, за изменување на Законот за хидрометеролошка дејност, во прво читање.

Во второ читање е Предлог на закон за изменување на Законот за шумите поднесен од Илија Димовски, Талат Џафери, Марјанчо Колевски, Соња Талевска, Предлог-закон за дополнување на Законот за иновациската дејност и Предлог на закон за прогласување на локалитетот парк-шума Гази Баба за парк на природата поднесен од: Олга Најденовска, Талат Џафери, Илија Димовски, Светлана Јакимовска, Александар Николоски.

Законодавно-правната комисија ќе ги разгледа и Предлог-законот за дополнување на Законот за техничката инспекција, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен инспекторат, Предлог-закон за дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот, Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта, сите во прво читање.

На дневен ред на оваа седница се и повеќе барања за автентично толкување на членови од закони.

Најчитани вести