Македонија

Седници на четири собраниски комисии

Седници на четири собраниски комисии

Собранието на Република Македонија денеска треба да ја одржи 44. седница.

На дневен ред се Предлог законот за изменување на Законот за издавање вредносни бонови-ваучери по скратена постапка поднесен од пратениците Крсте Мукоски и Владанка Авировиќ и Предлог законот за дополнување на Законот за вработување и осгирување во случај на невработеност, исто така по скратена постапка.