петок, 28 октомври 2016  |  Вести денес: 28

Седници на повеќе собраниски комисии

sobranie

Последни вести

Во Собранието на Република Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за образование, наука и спорт, за финсирање и буџет, за транспорт, врски и екологија, за политички систем и односи меѓу заедниците, за здравство, за труд и социјална политика, а две седници ќе одржи и Законодавно-правната комисија.

На дневен ред на Комисијата за образование и наука се Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција, во прво читање, Предлог – закон за изменување на Законот за високото образование, по скратена постапка, во второ читање, како и Предлог на Закон за изменување на Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование, по скратена постапка , во второ читање.

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците ќе расправа  за измените и дополнувањата на Законот за Судскиот совет на Република Македонија, Предлог-закон за академијата за судии и јавни обвинители и Предлог – законот за Советот за утврдување на факти и покренување на постапка за одговорност на судија, сите по скратена постапка и во второ читање.

Членовите на Комисијата за финансирање и буџет ќе ги разгледаат измените и дополнувањата на законите за финансиската полиција, за податоците во електронски облик и електронски потпис, за Царинската управа,  за денационализација, за издавање обврзници на Република Македонија за денационализација и измените на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, сите во прво читање. На дневен ред на Комисијата се и Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2015 година и  Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и Предлог – закон за трансформација во редовен работен однос, двата по скратена постапка во второ читање.

Собраниската Комисија за здравство треба да се изјасни за измените на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка во второ читање.

На дневен ред на Комисијата за труд и социјална политика се измените на Законот за работните односи и измените и дополнувањата на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка во второ читање.

Седница ќе одржи и Комисијата за транспорт, врски и екологија. На дневен ред се измените и дополнувањата на законите за животната средина, за градење, за комуналните дејности, за просторно и урбанистичко планирање, за превоз во патниот сообраќај, за јавните патишта, за јавна чистота, за електронските комуникации и измените на Законот за градежно земјиште, сите во прво читање.

Две комисии ќе одржи и собраниската Законодавно-правна комисија.

Најчитани вести