Македонија

Седници на три собраниски комисии

Седници на три собраниски комисии

Во Собранието на Република Македонија денеска седници ќе одржат комисиите за европски прашања, за надворешна политика и Законодавно-правната комисија. 

Предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната, во прво читање е единствена точка на дневниот ред на Комисијата за европски прашања.

Членовите на Комисијата за надворешна политика ќе се произнесат по повеќе предлог закони за ратификации на договори меѓу Владата на Република Македонија и повеќе земји од областа на економијата и трговијата, за воена финансиска соработка и за полициска соработка.

Законодавно-правната комисија, покрај за предлог-законите за ратификација на договори кои се на дневен ред на Комисијата за андворешна политима ќе расправа и за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за патни исправи на државјаните на Република Македонија во второ читање.