Македонија

Седници на три собраниски комисии

Седници на три собраниски комисии

Седници на три собраниски комисии. Во Собранието на Република Македонија денеска седница ќе одржи Комисијата за европски прашања.

На дневен ред е наративен преглед на степенот на реализација на Националната  програма за усвојување на правото на Европската унија, ревизија 2015 година за трет квартал.

Седница е закажана и Комисијата за образование, наука и спорт на која ќе се расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за иноватциска дејност.

Седница ќе одржи и Анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето.