петок, 28 октомври 2016  |  Вести денес: 0

Семинар за работа со деца со посебни потреби

decaaa

Последни вести

Во Гевгелија денеска ќе се одржи семинар на тема „Примена на визуелни стратегии во работата со децата со посебни потреби во училиште“ чија цел е да ги информира и обучи наставниците да применуваат визуелни стратегии во работата со децата со посебни образовни потреби.

На семинарот, организиран во рамки на проектот „Програма за целосна социјализација на децата со посебни потреби во нивните заедници“ финасиран од Европската унија, предавачи ќе бидат  дефектолози од „Македонското научно здружение за аутизам“ докажани практичари со успеси во примена на соодветни методи, техники и инструменти во организацијата на работата со учениците со посебни образовни потреби во посебни и редовни училишта.

Во обуките ќе бидат опфатени теми поврзани со организацијата на просторот и времето, распоред, адаптација на надгледни средства, организација на времето за работа и игра, адаптација на наставните часови според развојното ниво на децата преку нагледни средства и примена на ИКТ во наставата кај учениците со посебни образовни потреби.

Најчитани вести