Македонија

Синдикалната потрошувачка кошница во декември 32.102 денари

Синдикалната потрошувачка кошница во декември 32.102 денари

Според оваа кошница, за исхрана и пијалоци во декември биле потребни 13.174 денари, а за плаќање на комуналии, опрема за домот и одржување 10.454 денари. За превоз 2.339 денари, за одржување на личната хигиена и хигиената на домот 2.249, додека за облека и обувки 2.133 денари. Најмалку пари, односно 678 денари се одвојуваат за здравјето, а за културата 1.070 денари.