среда, 26 октомври 2016  |  Вести денес: 0

Собранието ќе ја одржи 37-мата седница

mksobranie

Последни вести

Собранието на Република Македонија денеска ќе ја одржи 37-мата седница, на чиј дневен ред меѓу другите точки се Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа, Предлог законот за дополнување на Законот за иновациската дејност и Предлог законот за изменување на Законот за шумите, сите во прво читање.

Пратениците ќе расправаат и по Барање за давање на автентично толкување на член 9 став (5) од Законот за идентификација и регистрација на животните,  поднесен од Љубица Буралиева, по Барање за давање на автентично толкување на член 113 став 2 од Законот за работни односи, поднесено од градоначалникот на Општина Гази Баба, како и по Предлог законот за прогласување на локалитетот парк-шума Гази Баба за парк на природата во прво читање.

На дневен ред се и Дополнетиот предлог закон за општата управна постапка, измените на Законот за управната инспекција, измените и дополнувањата на Законот за инспекциски надзор, на Законот за финансиската полиција, измените на Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, измените и дополнувањата на Законот за Царинската управа, сите во второ читање.

Пратениците ќе ги разгледаат и Дополнетиот предлог закон за изменување на Законот за денационализација, Предлот законот за изменување на Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација,  Предлог измените на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, сите во второ читање.

На дневен ред се и Предлог законот за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија во второ читање, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на санкциите во второ читање, Предлог законот за дополнување на Законот за судска служба во второ читање…

Најчитани вести