Македонија

Собранието ќе ја продолжи 43. седница

Собранието ќе ја продолжи 43. седница
Уште една недела до распуштање на Парламентот

Собранието на Република Македонија денеска треба да ја продолжи  43. седница со расправа за предложените измени и дополнувања на законите за Управата за јавни приходи, за Царинската управа, за надворешни работи, за судска служба и за извршување на санкциите, сите по скратена постапка.

На дневен ред се и предлог законите за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, на Законот за културата, на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, сите по скратена постапка.

Пред пратениците ќе се најде и Годишниот извештај на народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2014 година.