Македонија

Собранието ќе ја продолжи 43. седница

Собранието ќе ја продолжи 43. седница

Републичкото Собрание денеска  треба да одржи продолжение на  43 седница, со расправа за предложените измени и дополнувања на законите за Управата за јавни приходи, за Царинската управа, за надворешни работи, за судска служба и за извршување на санкциите, сите по скратена постапка.

На дневен ред се и предлог законите за изменување на законите за јавни претпријатија, за култура, за здравствена заштита, за здравствено осигурување, за пензиското и инвалидското осигурување, за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија, по скратена постапка.

Пратениците треба да расправаат и за предложените измени на законите за безбедност на храната, за водните заедници, за земјоделско земјиште, за социјална заштита, за технолошки индустриски развојни зони.

Предлог одлуките за давање согласност на предлог финансискиот план и годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2015 година, како и Годишниот извештај на Народниот правобранител за степенот на обезбедувањето, почитување, унапредување и заштита на човековите слободи и права во 2014 година, се исто така дел од дневниот ред на 43 седница.