Македонија

Советот на град Скопје ја одобри инвестиционата програма на ЈП Водовод и Канализација

Советот на град Скопје ја одобри инвестиционата програма на ЈП Водовод и Канализација

Советот на град Скопје ја одобри инвестиционата програма на ЈП Водовод и Канализација Скопје, во вредност од 918.000.000 денари.

Советот на град Скопје изгласа нови 100 милиони денари за нови и реконструкција на постоечки водоводни линии, 30 милиони за нови и реконструкција на постоечки фекални канализациони мрежи, 75 милиони за нови атмосферски мрежи, 256 милиони денари за доизградба на управната зграда на ЈП Водовод и Канализација Скопје, 72 милиони денари за ново водоснабдување на Шуто Оризари, 30 милиони денари за нови водомери со далечинско отчитување и уште многу други проекти.