Балкан

Србија и испрати помош на Словенија

Србија и испрати помош на Словенија

Србија и испрати на Словенија, каде е прогласена вондредна состојба, поради силни временски непогоди, пет генератори со голем капацитет, за да им помогне на загрозените.

Според денешното соопштение на Министерството за внатрешни работи (МВР)на Србија, помошта е упатена преку Секторот за вондредни сутуациипри министерството.

Во најпогодените делови на Словенија, при обилните снешни врнежи и ледениот дожд, повеќеод 50.000 останаа без електрична енергија, а во прекин се и други видови на комуникација.

Секторот на вондредни ситуации на МВР и претходно на земјите во регионот, во ситуации кога биле погодини од различни од различни катастрофи, им пружашепомош од најразличен вид, се со цел за помагање на загрозеното население и намалување на последиците настанати од вондредните ситуации.