Македонија

Средба на македонски и австриски компании

Средба на македонски и австриски компании

Стопанската комора на Македонија во соработка со Трговското одделение на Амбасадата на Австрија денеска организира деловни средби меѓу македонски и австриски компании.

На состанокот ќе бида одржани и билатерални средба меѓу компаниите од електрометалната индустрија, кондиторската, месната и конзервната индустрија, производството на турбини, проектирањето и монтажата за мали хидроелектрани, производството на расветни тела, медицински апарати.