Македонија

Средба на претставници на воздухопловните и судските власти од повеќе земји

Средба на претставници на воздухопловните и судските власти од повеќе земји

Во Охрид денеска ќе се одржи работен состанок на кој ќе присуствуваат високи претставници на судските и воздухопловните власти од Република Македонија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, како и гости од EUROCONTROL и JCTF.

Организатор на работната сесија, заедно со претставниците на Обинителството и правдата и воздухопловните менаџери на земјите од регионот, се Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија, во соработка со EUROCONTROL и JCTF.

Ќе бидат разгледани можностите за усвојување заедничка воздухопловна обвинителна процедура, креирана врз моделот на EUROCONTROL Just Culture Task Force (JCTF).

Имено, земјите членки на EUROCONTROL и на ЕУ на состанокот на Привремениот совет на EUROCONTROL во мај 2012 година, едногласно ја поддржаа иницијативата да ги поканат земјите членки да ја усвојат, на државно ниво, процедурата за единствена и унифицирана кривична истрага на воздухопловни инциденти и несреќи. Моделот е креиран и развиен од EUROCONTROL just Culture Task Force (JCTF) и е изготвен од правни експерти од областа на воздухопловството од голем број земји-членки, претставници од Европската Комисија, EASA, воздухопловни оператори, даватели на услуги на воздухопловна навигација и претставници од државното судство на земјите членки на EUROCONTROL.