Македонија

ССК организира Инфо ден за образовната програма „Еразмус плус“

ССК организира Инфо ден за образовната програма „Еразмус плус“

Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК), во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, денеска организираат Инфо ден за европската образовна програма „Еразмус плус“.

Компаниите членови на ССК, ќе се запознаат со можностите кои ги нуди програмата „Еразмус плус“,  а се со цел збогатување и надоградба на вештините и компентенциите на кадарот што е предуслов за поголема конкурентност на пазарот на труд.