Македонија

Стипендии од ЕЛЕМ, ЕВН и МЕПСО за студенти на ФЕИТ

Стипендии од ЕЛЕМ, ЕВН и МЕПСО за студенти на ФЕИТ
Стипендии од ЕЛЕМ, ЕВН и МЕПСО за студенти на ФЕИТ

Четиринаесет студенти на Факултетот за електротехника и информатички технологии добија стипендии од електро-енергетските компании ЕЛЕМ, ЕВН Македонија и МЕПСО.

– Традицијата на стипендирање на најдобрите млади студенти од електроенергетските компании продолжува и со тоа покажува дека овој проект има многу позитивни ефекти. Стипендистите посетуваат практикантска работа и се потенцијални кандидати за вработување во компаниите, иако некои стипендисти од првите генерации, веќе се работно ангажирани во нив. Со ова на студентите им се олеснува студирањето, изјави Миле Станковски, декан на Факултетот за електротехника и информациски технологии.

Трите енергетски компании поделија 14 стипендии за редовно запишани студенти во прва година во академската учебна 2014/2015 година. Студентите се запишани на студиските програми Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија, Електроенергетски системи и Електроенергетика, управување и менаџмент. Стипендистите првиот семестар од студирањето го завршија со висок просек, а стипендиите се во висина од 6.000 денари месечно.

Досега, преку овој проект, се поддржани 42 студенти.