Магазин

Што е разликата меѓу хотел и хостел?

Што е разликата меѓу хотел и хостел?

Што е разликата меѓу хотел и хостел? Хостелите се места на кои се среќаваат луѓето што бараат авантури, нови искуства, а не сакаат да се расфрлаат со пари. Нема старосни граници и сите се добредојдени.

Хостелот е еден вид сместување што најчесто е посетен од млади луѓе што со ранец на грбот патуваат каде сакаат и кога сакаат, настојувајќо количината пари со која располагаат да ја искористат така што нивниот пат ќе трае колку е можно повеќе. Токму поради ова хостелите се интересни, затоа што цените за едно ноќевање се повеќекратно помали отколку во хотели. Првата работа по што хостелите се разликуваат од хотелите е цената за едно ноќевање.

Со оглед на тоа…