Патничко осигурување за 10-дневен престој во Грција

Основните пакети, кои чинат околу 300 денари, покриваат штети од здравствени проблеми до 30.000 евра, но над 100 евра или над 150 евра. Ова значи дека ако додека сте на одмор треба да одите на лекар за некаква интервенција и тоа чини до 100 евра, сами ќе си платите.

Со полиса 615 денари за 10 дена во Грција покрива болничко лекување од незгода до 30.000 евра, болничко лекување од болест до 15.000 евра, престој во болница до 50 евра на ноќ, враќање на посмртни останки, доцнење на багаж (доколку се патува со авион) до 3.500 денари, кражба и уништување на багаж од возило до 30.000 денари, загуба на патни документи до 1.500 денари.

Она што е важно и треба да се знае е дека осигурителните компании, обично не покриваат за хронични болести – пример ако имате некаков хроничен проблем или тргнете болни на пат, осигурителната компанија нема да ви ги покрие медицинските услуги во случај на влошување на здравствената состојба.